Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o RODO – rozporządzeniu, które dotyczy każdego Europejczyka

Czy od 25 maja ochrona danych osobowych wejdzie na wyższy poziom?
.get_the_title().

Afera Cambridge Analytica oraz przesłuchanie Marka Zuckerberga przed amerykańskim kongresem – o których pisaliśmy kolejno tu oraz tu – pokazują, że z ochroną danych osobowych nie jest dobrze. Już 25 maja na terenie Unii Europejskiej zostanie wprowadzona dyrektywa o tajemniczej nazwie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), mająca na celu nie tylko zabezpieczać prywatne informacje, ale i ułatwić ich wygodny przepływ w krajach członkowskich.

Rozwiązanie bezpośrednio godzi w podmioty spoza Unii działające na jej terenie – w tym w Facebooka, który będzie musiał dostosować się do przepisów obowiązujących na Starym Kontynencie. Zuckerberga temat drażni, czemu dał wyraz także na wspomnianym przesłuchaniu, gdzie unikał go, jak mógł, po czym dyplomatycznie stwierdził, że „co do zasady” popiera takie rozwiązanie, ale ma wątpliwości co do detali, dlatego wprowadzenie analogicznego systemu w USA czy Kanadzie trzeba dokładnie przeanalizować. Wedle jego słów, potrzebne są różne rozwiązania dla różnych rynków.

Czym w istocie jest RODO i jakie zmiany wprowadza? Oto 5 aspektów nowej unijnej dyrektywy, które dotyczą nas wszystkich.

1. Prawo do bycia zapomnianym

fot. zeri.info

Popularne powiedzenie głosi, że coś, co raz pojawi się w internecie, zostanie tam już na zawsze. Także wiele firm jest bardzo niechętnych na myśl o rozstawaniu się z danymi klientów. RODO ma umożliwiać skorzystanie z tzw. „prawa do bycia zapomnianym”, czyli usunięcie danych na zawsze. Można o nie wystąpić zarówno z własnej woli (wycofanie zgody na przetwarzanie danych), jak i (co stanie się już samo) liczyć na to w przypadku wszelkich nieprawidłowości prawnych.

Art. 17 ust. 1 RODO mówi wprost: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

2. Obowiązek utrzymywania szczegółowych rejestrów danych

Źródło zdjęcia: Analytics India Magazine

Podmioty przetwarzające informacje, jak choćby firmy zawierające umowy z klientami, będą mieć obowiązek znacznie bardziej szczegółowej niż dotychczas inwentaryzacji wszystkich zebranych danych. Wchodzi w to między innymi konieczność informowania o powodach ich przetwarzania, zbieranie adresatów danych czy staranne prowadzenie wykazu międzynarodowych transferów. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej wszystkich niuansów, o których trzeba będzie pamiętać.

3. Koniec wpuszczania klientów w maliny

fot. td.org

„Skąd oni mają mój numer?”. „Proszę do mnie nie dzwonić”. Wszyscy znamy to z autopsji. I ten proceder dobiegnie prawdopodobnie końca, gdyż od teraz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych będą musiały być komunikowane wprost wraz z koniecznością uzyskania zgody od rozmówcy.

4. Nadążenie za technologią i duchem czasu

fot. israel21c.org

Standardowe rozumienie danych z epoki „przedinternetowej” mocno ewoluowało. Dziś korzystamy przecież z danych biometrycznych i wszelkich innych technologicznych dobrodziejstw, które umożliwiają identyfikację. RODO na równoprawnych zasadach dopuszcza je do katalogu dotychczasowych metod weryfikacji obywateli, zaś to ujednolicenie przepisów może według szacunków przynosić rocznie nawet do 2,3 mld euro oszczędności.

5. Drakońskie kary za nieprzestrzeganie przepisów?

RODO dopuszcza srogie karanie zaniechań przy gospodarowaniu danymi – nawet kwotami rzędu 20 mln euro. Czy jednak rzeczywiście jest się czego bać? W rozporządzeniu znajduje się zapis o proporcjonalności kwoty do przewiny w oparciu o jasno wyznaczone kryteria, takich problemów mogą się więc obawiać tylko najwięksi „gracze”, którzy mają coś na sumieniu. Standardowi przedsiębiorcy mogą spać spokojnie, ale oczywiście powinni płynnie dostosować się do nowych regulacji. A na to zostało im już tylko 1,5 miesiąca.

Tekst: WM

FUTOPIA