Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

WHO dodało wypalenie zawodowe do podręcznika klasyfikującego choroby

Światowa Organizacja Zdrowia uznała tzw. “burnout”, czyli wypalenie zawodowe za “syndrom” i włączyła jego definicję do oficjalnego, międzynarodowego dokumentu klasyfikującego choroby. Umożliwi to lekarzom diagnozowanie pacjentów, którzy cierpią z powodu przemęczenia i stresu związanego z życiem zawodowym.
.get_the_title().

W dokumencie ICD-11 (ang. International Classification of Diseases), w rozdziale dotyczącym problemów związanych z pracą lub bezrobociem, pojawi się dokładna definicja wypalenia zawodowego. Podręcznik ten pozwala lekarzom z całego świata diagnozować pacjentów na podstawie jednorodnego klucza. Choć nowa wersja ICD-11 wejdzie w życie dopiero w roku 2022, krok ten już stanowi uznanie istnienia problemu stresu spowodowanego pracą i ściśle z nią związanego.

Czym jest syndrom wypalenia zawodowego zdaniem WHO? To „chroniczny stres w miejscu pracy, który nie jest skutecznie zarządzany”.

Stan ten charakteryzuje się „poczuciem braku energii lub wyczerpania, zwiększonym dystansem umysłowym od pracy lub uczuciami negatywizmu, lub cynizmu związanymi z wykonywaną pracą oraz zmniejszoną skutecznością w pracy”.

Nowa definicja WHO wymusza również, wykluczenie lęku, zaburzeń nastroju, czy innych zaburzeń związanych ze stresem, odróżnienie wypalenia od depresji oraz jego ścisłe powiązanie z pracą lub relacjami z pracą.

Pomimo wcześniejszych zapewnień, WHO nie zaklasyfikowało tego problemu jako stanu chorobowego, ale szczegółowa definicja może dać osobom, które cierpią z powodu wypalenia, większą legitymizację.

WHO daje w ten sposób nadzieje na poważniejsze traktowanie pacjentów z burnoutem, może znacznie ułatwić uzyskanie pomocy, przynajmniej w niektórych krajach europejskich, gdzie pracownicy służby zdrowia polegają na ICD. Zdaniem Elaine Cheung, profesor nauk społecznych z Uniwersytetu Północno-Zachodniego, ten krok może też podnieść świadomość problemu wypalenia zawodowego nie tylko w służbie zdrowia, ale także wsród pracowników i pracodawców. Jej zdaniem ci ostatni odgrywają szczególną rolę w rozwiązywaniu problemu wypalenia zawodowego.

Tekst: AvdB

FUTOPIA