Twoje zamówienie

Print issue cover preview

#14 – BAROK

15 zł
F5 Print Edition nr 14
Suma: 15 zł

Dane do wysyłki (wszystkie pola są obowiązkowe)

Regulamin

REGULAMIN PRENUMERATY F5 Print Edition

1. Niniejszy regulamin określa zasady prenumeraty czasopisma F5 Print Edition, wydawanego przez JABULANI sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 00-789 przy ulicy Słonecznej 6.

2. Przez prenumeratę rozumie się 4 kolejne numery F5 Print Edition oraz ewentualne wydania specjalne/dodatki do numerów objętych prenumeratą.

3. Aktualny cennik prenumeraty jest podawany w każdym numerze czasopisma oraz na stronie www.fpiec.pl.

4. Cena prenumeraty nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.

5. Osoba pragnąca otrzymywać prenumeratę powinna dokonać zamówienia prenumeraty przez stronę internetową
http://www.fpiec.pl/printedition.

6. Zamówienie powinno zawierać dane nabywcy, tj. dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa/nazwisko, adres, adres e-mail oraz w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail oraz adres, jeśli jest inny niż podany do faktury.

7. Po dokonaniu zamówienia prenumeraty należy dokonać wpłaty za pośrednictwem systemu płatności Dotpay, znajdującego się na stronie http://www.fpiec.pl/printedition .

8. Prenumerata staje się aktywna w momencie dokonania wpłaty. Do tego czasu zamówione czasopismo nie będzie wysyłane.

9. Faktura VAT jest wystawiana w formie elektronicznej od razu po dokonaniu płatności. Podpisana faktura zostanie wysłana razem z pierwszym numerem, od którego zaczyna się okres prenumeraty.

10. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy widniejących na fakturze, zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres podany w pkt.1.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres e- mail prenumerata@fpiec.pl.

12. W przypadku zawieszenia prenumeraty przez wydawcę, zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej sumy pomniejszonej o wartość już wysłanych magazynów.

13. Wartość magazynu liczy się dzieląc cenę rocznej prenumeraty przez liczbę magazynów, ukazujących się w roku.

14. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamowych i promocyjnych wydawnictwa przez JABULANI sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

15. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie treści reklamowych wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

16. Wydawca F5 Print Edition nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych w nim reklam.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017.

18. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane s ą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.