Skanska

Zrównoważony rozwój to dążenie do maksymalnego pozytywnego wpływu na ludzi, planetę, ekonomię przy jednoczesnym minimalnym negatywnym wpływie. Zrównoważony rozwój powinien przejawiać się we wszystkim, co robimy, od naszych działań operacyjnych do ofert składanych naszym Klientom. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej zrównoważonego świata.

Print
Print Text
Zobacz więcej
Wybierz region
Facebook